COPEL คืออะไร

COPEL เป็นสถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็กที่มีชื่อเสียงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจากญี่ปุ่น

โดยเมื่อ 30 ปีที่แล้วในอุตสาหกรรมการศึกษาของญี่ปุ่นและนานาชาติมีการเสนอทฤษฏีหลักๆอยู่ 2 ทฤษฏี โดยทฤษฏีแรกว่าด้วยการศึกษาสมองซีกซ้ายเพื่อพัฒนาเน้นการใช้ตรรกะ ในขณะที่อีกทฤษฏีหนึ่งว่าด้วยการศึกษาสมองซีขวาเพื่อพัฒนาวิธีการฝึกความเป็นอัจฉริยะในการใช้สมองซีกขวาในการเพิ่มทักษะการอ่าน

COPEL ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ Nobuyuki Otsubo ที่เมืองฟูกุโอกะโดยเน้นการเรียนรู้โดยเพิ่มทักษะในทุกส่วนของสมอง โดย 27 ปีก่อนได้ทำการหักล้างทฤษฏีว่าด้วยการเน้นการใช้สมองซีกซ้ายและขวาอย่างเดียวไม่ใช่เป็นคอนเซปต์ของการพัฒนาสมองที่เหมาะสมที่สุด แต่เป็นทฤษฏีว่าด้วยการกระตุ้นและพัฒนาสมององค์รวมที่ให้ผลสำคัญมากกว่า

วิธีการสอนของ COPEL จึงถือกำเนิดขึ้นและเสนอแนวทางการเชื่อมโยงทางวิทยาศาสต์และการศึกษาสมององค์รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ COPEL ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ปฏิวัติวงการการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 27 ปีต่อมาคอนเซปต์ของการพัฒนาสมององค์รวมจาก COPEL ได้แพร่หลายสู่ครอบครัวภายในประเทศและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในวงการการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรหลานในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

ทำไมการพัฒนาสมองถึงสำคัญมากในเด็กเล็ก

สมองทั้งสองซีกของมนุษย์มีตรรกะในการทำงานแตกต่างกัน โดยสมองซีกซ้ายจะควบคุมการใช้ตรรกะ การวิเคราะห์ข้อมูลและภาษา ในขณะที่สมองซีกขวานั้นควบคุมเรื่องจินตนาการ ความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่ COPEL ทำคือเสริมสร้างการเชื่อมโยงของเส้นสมองระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาให้แข็งแรงและและพัฒนาการรับรู้ของสมองเพื่อดึง ศักยภาพของเด็กออกมาได้อย่างสูงที่สุด

การพัฒนาสมอง

ตามทฤษฎีมีการกล่าวว่าสมองจะมีการพัฒนา 100% ในช่วงอายุ 12 ปี ในส่วนของศักยภาพและความสามารถนั้นจะถูกกำหนดในช่วงอายุ 6 ปี

จากข้อมูลของ Unicef นั้นกล่าวว่าการพัฒนาของสมองเกิดอย่างรวดเร็วที่สุดก่อนที่เด็กจะอายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงระยะเวลานั้น เซลล์สมองของทารกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Synapses แตกแขนงและกำหนดแพทเทิร์นของการดำรงชีวิตอยู่ ในช่วงเวลาอันสั้นนั้นเด็กๆมีการพัฒนาความสามารถในการคิด สื่อสาร เรียนรู้และเข้าใจเหตุผลง่ายๆเพื่อสร้างรากฐานสำหรับคุณค่าในตัวเองและความประพฤติต่อส่วนรวมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สืบไป

คอนเซปต์ของแบรนด์

แบรนด์ COPEL มาจากนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่า Copernicusผู้ซึ่งสนับสนุนหลักการทางทฤษฏีเกี่ยวกับโลกต่างจากทฤษฏีอื่นๆของนักดาราศาสตร์สมัยนั้น

COPEL เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าหมายถึง “Copernicus Turn” ซึ่งเปลี่ยนแนวความคิดเดิม 180 องศา โดยจุดมุ่งหมายของเราคือ เปลี่ยนจากสังคมที่ใช้ตรรกะของสมองซีกซ้ายเป็นหลักเป็นสังคมที่ใช้สมององค์รวมบวกความรู้สึกนึกคิดผ่านการศึกษา

สัญลักษณ์คือรูปของหมีขาวที่เป็นสัตว์หายากมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ความสมบูรณ์และถูกปกป้องด้วยความห่วงใยและโลกที่มีแต่ความสงบสุข เราคาดหวังว่าเราจะสามารถสร้างอนาคตของเด็กที่มีรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความสุข ในขณะที่ความสามารถของเค้าถูกพัฒนาโดยไม่มีขีดจำกัดผ่านการศึกษาที่ดีที่สุด

Scroll to Top