COPEL โดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไร

จุดมุ่งหมายของเรา

จุดมุ่งหมายของเรานั้นไม่เพียงแต่เสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการทางความฉลาดที่ดีเลิศแล้ว แต่ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับแบบแผนของสังคมด้วย เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตรรกะอย่างเป็นเลิศ ความจำที่ดีเยี่ยม ความช่างสังเกตและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ เราส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการอย่างล้นเหลือและสนับสนุนความรักและความมั่นคงจากพ่อแม่ พร้อมกับเทคนิควิธีสอนในแบบฉบับของ COPEL จะทำให้เด็กมีวิธีในการคิดที่เป็นเลิศและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นที่รักของทุกคน เด็กๆสามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีกำหนดชีวิตของตนเองและประสบความสำเร็จในอนาคต

นี่คือจุดมุ่งหมายของเราที่จะสร้างสรรค์โลกให้กับเด็กๆเพื่อเอื้อมถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในทุกด้านของชีวิต นี่คือ COPEL

สื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด

ตลอด 27 ปีที่ผ่านทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในชั้นเรียนของ COPEL ทำให้เรามีสื่อการเรียนการสอนรวมแล้วมากกว่า 2000 รายการและมี flashcard มากกว่า 10000 ใบที่มีการอัพเดททุกๆปี สื่อการเรียนการสอนจะใช้ในช่วงเวลาอันสั้นเพื่อทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในห้องเรียน ในบทเรียนที่มีการเรียนอย่างต่อเนื่อง 1 ชั่วโมงนี้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนมากกว่า 12 สื่อ โดย COPEL ได้รับการจัดให้อยู่ใน Guinness World’s Record ในสาขาจำนวนสื่อการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาสมองเด็กเล็กมากและหลากหลายที่สุดในโลก โดยจำนวนสื่อการเรียนการสอนที่โปรแกรมพัฒนาสมองเด็กเล็กที่อื่นมี เทียบไม่ได้กับจำนวนสื่อที่เรามีเพื่อใช้สอนนักเรียนเลยแม้แต่น้อย

ไม่เคยหยุดพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนมีการพัฒนาทุกๆ 3 เดือน โดยผ่านการทดสอบและพัฒนาจากผู้ค้นคว้าและนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นและจีนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้ได้มากที่สุด ตลอดเวลา 27 ปี

นักค้นคว้าจำนวนกว่า 360,000 คนร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การพัฒนาสมององค์รวมนำพาจินตนาการของเด็กไปสู่มันสมองอัจฉริยะ

COPEL ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 27 ปีที่แล้วและถือว่าเป็นโปรแกรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสมองเด็กเล็กที่แรกของโลกที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาสมององค์รวม ถึงทุกวันนี้ วิธีการของ COPEL ถือเป็นการปฏิวัติการศึกษาสมององค์รวมในญี่ปุ่น

เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนโดยมี IQ ที่สูงขึ้นด้วย

การวัดระดับ IQ เป็นวิธีการหนึ่งที่วัดการพัฒนาของเด็กๆ จากข้อมูลของการทดสอบ IQ แห่งชาติของประเทศญีปุ่น ระดับIQ โดยเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนกับ COPEL ต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปีอยู่ที่ 133 นอกจากผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจแล้ว เด็กๆยังมีความสนุกสนานทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในห้องเรียนเสมือนมาเล่นอีกด้วย

การสอนที่มีคุณภาพสูงแบบฉบับของญี่ปุ่น

COPEL ออกแบบสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม คู่มือและระบบการฝึกคุณครูที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆโรงเรียนในสังกัดของ COPEL นั้นมีระดับการสอนและการบริการผู้ปกครองที่อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันทุกแห่ง

ห้องเรียนที่คุณพ่อคุณแม่เติบโตไปพร้อมกับเด็ก

COPEL จัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเรียนรู้พร้อมกัน โดยนอกจากห้องเรียนจะช่วยในการกระตุ้นการพัฒนาสมองเด็กแล้ว ยังส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมที่ดี นอกจากเด็กๆจะมี IQ ที่เป็นเลิศแล้ว เรายังมุ่งมั่นเสริมสร้าง EQ และ SQ ให้เด็กๆพร้อมกับการเรียนการสอนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เราเชื่อว่าการที่เด็กๆได้เรียนรู้ในทุกๆด้าน จะทำให้เด็กมีศักยภาพไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเค้าต้องการใช้มันในอนาคต

Scroll to Top