บทความสำหรับผู้ปกครอง

บทความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง (แต่งโดยศาสตราจารย์ Nobuyuki Otsubo)

ประวัติของ Nobuyuki Otsubo

Nobuyuki Otsubo เป็น CEO ของบริษัท COPEL WORLD Corporation โดยท่านได้อยู่ในแวดวงการศึกษามานานกว่า 28 ปีแล้วในญี่ปุ่น การันตีความรู้ในเชิงลึกได้จากการที่ท่านเป็นประธานของสมาคมการศึกษาและการฝึกสอนงานในสังคมญี่ปุ่น และพ่วงตำแหน่งที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นแล้วท่ายังทำหน้าที่เป็นอาจารย์ฝึกสอน part-time ให้กับคณะมนุษย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฟูกุโอกะ และอาจารย์พิเศษจากการสัมมนาเรื่องการพัฒนาเด็กเล็กให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น

Scroll to Top