บทความสำหรับผู้ปกครอง

”วงจรในเชิงบวกของสมอง“นำไปสู่ความสำเร็จของเด็กๆ (บทแรก)

การแก้ปัญหาสมองล้าคือ การมองโลกในเชิงบวก

Kousuke Kitajima เค้าคือนักกีฬาว่ายน้ำชายท่าผีเสื้อซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิคในหลายๆครั้ง และประสบความสำเร็จกับคะแนนที่ยอดเยี่ยม หลังจากปี 2008 ที่มีการจัดโอลิมปิคขึ้นที่ปักกิ่ง มีคำหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายจากความสามารถของ Kitajima ที่ได้แสดงศักยภาพออกมา โดยคำๆนั้นคือ “Game Brain”

อะไรคือแหล่งขุมทรัพย์ของความสามารถของเกมส์การแข่งขัน (คำตอบคือ มันสมอง นี่เอง)

ผู้แต่งหนังสือที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อ Narayuki Hayashi เคยเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่า ”How to train the game brain” โดยได้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของโรคที่สมองล้า โดยสาเหตุนั้นเกิดจากความหดหู่ เศร้าใจและขาดซึ่งกำลังใจทำให้สมองล้าได้มากที่สุดและส่งผลในเชิงลบต่อทุกๆสิ่งที่ปฏิบัติ

สมองล้าคืออะไร

สมองล้าคือสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับความเครียด ปัญหาที่สะสมและไม่สามารถแก้ไขได้ บุคลิกภาพที่ไม่ดีและการมองโลกในเชิงลบ โดยสภาวะทางจิตใจเยี่ยงนี้จะส่งผลโดยตรงกับภาวะสมองล้า ภาวะสมองล้านั้นจะสั่งสมองให้ไปกดการกระตุ้นและแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดวงจรความคิดในเชิงลบขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง การเอาชนะภาวะสมองล้าจะเป็นทางลัดนำพาสมองไปสู่ความสำเร็จได้

แล้วจะป้องกันจากสภาวะสมองล้าได้อย่างไร

Mr.Shigeyuki Hayashi ซึ่งเป็นศิลปินร่วมสมัยในญี่ปุ่นผึ่งเกิดในปี 1896 และมีชื่อเสียงมากในเวลานั้นได้กล่าวว่าคนที่มีบุคลิกภาพที่ดูสว่างแจ่มใสแทบจะเป็นปัจจัยแรกของสภาวะ game brain โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่แล้วจะมีบุคลิกภาพที่ดูเฉิดฉายโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาด้วยซ้ำ

สภาวะทางจิตใจขึ้นอยู่กับไลฟสไตล์ของแต่ละคนด้วย ในชีวิตประจำวันควรมีการเสริมหรือฝึกทักษะแบบอย่างพฤติกรรมและทำหน้าที่และเป้าหมายของแต่ละวันให้สำเร็จลุล่วงโดยการคิดในแง่บวก ห้ามใช้คำพูดที่สื่อถึงกิริยาทางลบและเอาชนะตัวเองในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน มากกว่าที่จะเอาชนะผู้อื่น

ความคิดในเชิงบวกยังเป็นแหล่งพลังงานที่มากที่สุดสำหรับมนุษย์อีกด้วย โดยความสามารถจะไม่สามารถนำมางานอย่างมีประสิทธิภาพได้เลย ในง่ของกีฬาละอื่นๆอีกด้วย

Scroll to Top