บทความสำหรับผู้ปกครอง

”วงจรในเชิงบวกของสมอง“นำไปสู่ความสำเร็จของเด็กๆ (บทที่ 2)

Kenichiro Mogi เป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการวิจัยเรื่องสมองได้เรียนรู้เรื่องวงจรในเชิงบวกของกลไกทางสมองไว้ว่าวงจรในเชิงบวกของสมองคือ วงจรในสมองซึ่งส่งความคิดในเชิงบวกกับความคิดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นนามธรรม แต่วงจรในเชิงบวกของสมองนี้จะยอมการปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้น

ตอนที่มนุษย์เข้าถึงความสุข หรือการมองโลกในแง่ดีนั้นสมองทำงานเป็นวงจรอยู่ ซึ่งใกล้เคียงกับเครื่องจักรและวงจรสมองจะใช้งานไม่ดีเลยถ้าในความเป็นจริง สมองไม่ได้คิดแบบนั้น เช่น รู้สึกมีความสุขเวลาที่ทำบางสิ่งบางอย่างให้บางคน จากการทดลองจะเห็นได้ชัดว่า “พฤติกรรมเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขจะนำไปสู่ความสุขของตนเองด้วย”

Mr. Mogi ยังกล่าวอีกว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมองนั้น เป็นเรื่องจริงที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนความคิดได้ การยอมรับในตัวเองและมองโลกในเชิงบวกจะเพิ่มวงจรในเชิงบวกของสมอง จากการทดลองในหลายๆครั้งจะพบว่าการสอนเด็กให้รู้จักมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุข สดใสร่าเริงและมองโลกในแง่บวก นอกจากจะไม่ทำให้เกิดภาวะสมองล้าแล้ว ยังจะนำพาเด็กไปสู่ความสำเร็จในด้านอื่นๆตามมา

Scroll to Top