บทความสำหรับผู้ปกครอง

ศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของศักยภาพ (บทที่ 1)

มีคนกล่าวไว้ว่าทุกคนมีความสามารถทางอัจฉริยะอยู่ในตนเอง แต่ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยใช้ความสามารถของสมองตนแค่ 5% ส่วนที่เหลือ 95% ถูกเก็บไว้และไม่ได้ใช้ออกมา เราเรียกส่วนที่ไม่ได้ใช้ 95% ว่า “ศักยภาพ” โดยความสามารถในการดึงศักยภาพนั้นมีความแตกต่างกันมากระหว่างคนที่เป็นอัจฉริยะกับคนที่ไม่ใช่ แต่ถึงอย่างไร การดึงศักยภาพออกมาใช้งานของอัจฉริยะก็ไม่สามารถทำได้ทันทีเช่นกัน

จากการค้นคว้าของศาสตราจารย์ David Samuels แห่ง Wiseman Institute ได้สรุปใจความว่ามี 100,000 ถึง 1 ล้านปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในทุกๆนาทีในกิจกรรมการทำงานของสมอง จำนวน Neuron ในสมองอย่างน้อยหนึ่งหมื่นล้าน Neuron ไปเชื่อมโยงกับ Neuron อื่นๆอีก 100000 Neuron ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อมีการกระตุ้นสมอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าจะกล่าวถึงจำนวนนิวรอนที่มีการเชื่อมโยงกัน ข้อมูลของ Dr. Pyotr Anokin แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติมอสโคว ได้กล่าวไว้ว่า จำนวนของนิวรอนที่เชื่อมโยงกันนั้นมีจำนวนมหาศาลเกินกว่าที่จะนับเป็นตัวเลขได้ มีการนำหน่วย digit ของตัวเลข size ปกตินำมาเรียงต่อเนื่องกันอาจจะยาวถึง 10.5 ล้านกิโลเมตร ดังนั้นจึงยังไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถนำเอาศักยภาพมหาศาลของสมองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และไม่มีใครทราบว่าอนุภาพการทำงานของสมองนั้นมีจุดสิ้นสุดที่ใด

อีกนัยหนึ่ง สมองของมนุษย์นั้นมีความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้

เราสามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างไร

การใช้สมององค์รวมทั้งด้านซ้ายและขวามีความจำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนในทุกๆมุมของโลกใช้เวลาน้อยมากในการเรียนรู้เรื่องการทำงานและใช้งานของสมอง

จนกระทั่งช่วงปี 1980 มีการค้นพบถึงฟังค์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างสมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายเป็นครั้งแรก และการค้นคว้าในเรื่องนี้ส่งผลให้ศาสตราจารย์ Roger Sperry แห่งสถาบัน California Institute of Technology ได้รับรางวัลโนเบล และต่อมาการค้นคว้าเรื่องสมองอย่างต่อเนื่องโดยศาสตราจารย์ Elan Zaidal แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและข้อมูลที่ค้นคว้านั้นได้รับการตีพิมพ์อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก

สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวามีการเชื่อมโยงกันโดยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเรียกว่า Callosum ในช่วงที่เด็กทารกเกิดมา Callosum ยังไม่มีการเชื่อมโยงกัน แต่ Callosum จะเริ่มฟอร์มตัวเมื่อมีการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็กจะส่งผลเสิรมกันทำให้ Callosum พัฒนาขึ้น อีกนัยหนึ่งสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย่างมากที่จะกระตุ้นการเชื่อมโยงของ Corpus Callosum ทั้งสมองโดยรวม

การศึกษาของเด็กเล็กถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาสมององค์รวม

Scroll to Top